Çapraz Marjin ve İzole Marjin Arasındaki Farklar

Kaldıraçla yatırım yaparken, genellikle yatırımcılar tarafından 2 marjin sistemi kullanılır - İzole Marjin ve Çapraz Marjin.

Şimdi, bu ikisi arasındaki önemli farkları inceleyelim.

01

İzole Marjin

İzole Marjin yatırımcıların tam olarak sahip oldukları kişisel sermayelerini - yani marjini - kullanarak yatırım yapmalarına olanak sağlayan bir marjin sistemidir.

Şimdi, örnek olarak İzole marjin sistemini kullanarak yapılan bir yatırıma bakalım.

Yatırımcının cüzdanında toplam $1.000 bakiyesi bulunduğunu varsayalım.

Yatırımcı x100 kaldıraçla $10.000 tutarında bir pozisyon açıyor. Bu, yatırımcının kişisel sermayesinden (marjin) $100’lık ($10.000/100) bir kısmın bu pozisyon için ayrıldığı ve yatırımcıya $900 tutarında kullanılabilir bakiye kaldığı anlamına gelir.

Piyasa açılan pozisyonun lehine ilerlerse, yatırımcı pozisyonu kapatabilir ve gerçekleşmemiş olan tüm K/Z gerçekleşerek yatırımcının Cüzdan bakiyesine eklenir.

Piyasa açık pozisyonun aleyhine hareket ederse, oluşabilecek olan potansiyel zarar bu pozisyon için ayrılan marjinle (örneğimizde $100) sınırlıdır ve bu tutarı geçemez. Bu, aynı zamanda tahmini likidasyon fiyatının da gösterilebilmesini mümkün kılar.

Kısaca ifade etmek gerekirse, izole marjin sisteminin en önemli özellikleri şunlardır:

  • Her bir yatırımda kullanılacak marjini tam olarak seçmek (çapraz marjin sisteminin aksine),
  • Kesin bir kaldıraç seçme yeteneği
  • Tahmini likidasyon fiyatının sunulabilmesi
  • Bir açık pozisyon likidasyona uğrarsa, diğer açık pozisyonlar bundan etkilenmez
02

Çapraz Marjin

Çapraz Marjin yatırımcıların açık pozisyonlarda gerçekleşmeyen tüm KvZ da dahil olmak üzere tüm cüzdan bakiyesini kullanmalarına izin veren bir marjin sistemidir.

Bu, temel olarak gerçekleşmemiş kazanan ve gerçekleşmemiş kaybeden tüm çapraz marjin pozisyonların marjininin paylaşıldığı anlamına gelir. Bu şekilde, kazanan pozisyonlarınız, kaybeden pozisyonlarınızın marjin gereksinimlerini karşılayabilir.

Bu marjin yöntemi, hesabınızda tüm açık çapraz marjin pozisyonlarınızdaki kullanılabilir marjini kullanarak kaybeden pozisyonlarınızın sürdürülmesini sağlar ve kaybeden pozisyonlarınız daha uzun süre açık kalarak kâra geçebilir.

Şimdi, örnek olarak Çapraz marjin sistemini kullanarak yapılan bir yatırıma bakalım.

Yatırımcının cüzdanında toplam $1,000 bakiyesi bulunduğunu varsayalım.

Yatırımcı x100 kaldıraçla $10.000 tutarında bir pozisyon açıyor. Bu, yatırımcının kişisel sermayesinden (Marjin) $100’lık ($10,000/100) bir kısmın bu pozisyon için ayrıldığı anlamına gelir.

Piyasa pozisyonun lehine ilerlerse, bu pozisyonun Gerçekleşmemiş K/Z tutarı otomatik olarak yatırımcının Kullanılabilir Bakiyesine eklenir ve yeni pozisyonlar açmak veya diğer açık pozisyonlarda uğranmış olan zararları karşılamak için Marjin olarak kullanılabilir.

Eğer piyasa açık pozisyonun aleyhine hareket ederse, likidasyonu engellemek için Kullanılabilir Bakiyeden ilgili işlem para biriminden otomatik olarak marjin çekilir.

Çapraz marjini kullanırken, marjinin aynı işlem para biriminde tüm açık pozisyonlar arasında paylaştırıldığını unutmamalısınız. Bu, kullanılabilir bakiye çapraz marjin pozisyonunun %10’ine veya daha altına düşerse, aynı teminat para biriminde o anda en yüksek zarara sahip pozisyon piyasa fiyatından otomatik olarak kapatılır.

Kısaca ifade etmek gerekirse, çapraz marjin sisteminin en önemli özellikleri şunlardır:

  • Likidasyonu engellemek için marjin, ilgili marjin para birimindeki kullanılabilir bakiyeden çekilebilir (izole marjin sisteminin aksine)
  • Tüm çapraz marjin pozisyonlarında gerçekleşmemiş K/Z ve ROE paylaşılır
  • Kullanılabilir bakiye 10%’a düşerse, en düşük gerçekleşmemiş K/Z miktarına sahip çapraz marjin pozisyonu piyasa fiyatından anında kapatılır
03

Çapraz marjin pozisyonlarını yönetmek

Çapraz marjin pozisyonları (izole marjinin aksine) ortak K/Z ve ROE’yi paylaşırlar. Bu, yerine getirildiklerinde, aynı işlem çiftini ve işlem yönünü (uzun/kısa) paylaşan tüm çapraz marjin emirlerinin tek bir pozisyonda birleştirileceği anlamına gelir.

Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde BTC/USD pozisyonunun başlangıçtaki büyüklüğü $140’dır:

position size.png

Aynı işlem çiftine (BTCUSD) ve aynı yöne (Alım) sahip başka bir emir işleme koyulduğunda - hemen mevcut pozisyona eklenir ve bunun sonucunda başlangıçtaki pozisyon büyüklüğü $150 olurken; ROE, açılış fiyatı ve gerçekleşen ve gerçekleşmeyen KvZ da buna göre etkilenir:

position size new.png

Çapraz marjin pozisyonlarının ilgili para birimindeki kullanılabilir bakiyenin tamamını marjin olarak kullandığını unutmayın:

available balance.png

Kullanılabilir bakiye para yatırma/çekme işlemlerinden, açık pozisyonlar ve bekleyen emirler için ayrılan marjin miktarından ve açık çapraz marjin pozisyonlarının gerçekleşen ve gerçekleşmeyen K/Z miktarından etkilenecektir.

Kullanılabilir bakiye çapraz marjin pozisyonunun %10’ine veya daha altına düşerse, (aynı teminat para biriminde) en yüksek zarara sahip pozisyon piyasa fiyatından otomatik olarak kapatılır (likidasyona uğrar).

Çapraz marjin kullanırken, likidasyon riskini en aza indirmek ve kârı otomatik olarak almak için Zararı Durdurma ve Kârı Alma emirlerini kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Alım Satım sayfasındaki Çapraz Marjin Seviyesi göstergesi marjin çağrısı (yani likidasyon) alana kadar kalan mevcut marjininizin durumunu gösterir. Kullanılabilir marjin ne kadar yüksekse, gösterge o kadar düşüktür ve tersine, kullanılabilir bakiye düşerse gösterge yükselmeye başlar:

cross margin indicator.png

Daha fazla’ düğmesine basarak çapraz marjin pozisyonlarınızda kalan kullanılabilir marjinin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

Cross-margin indcator more button.png