Likidasyon ve Margex anti-likidasyon koruma sistemi

Marj ticaretinde, likidasyon ayrılmış olan rezerv bir pozisyondaki zararı karşılamak için yetersiz ise gerçekleşen otomatik bir prosedürdür. Bir pozisyon likidasyon noktasına ulaşırsa, pozisyon otomatik olarak kapatılır.

Bir pozisyon açılırken, pozisyon için bir Tahmini Likidasyon Fiyatı otomatik olarak belirlenir. Bu, fiyatın yatırımcının aleyhine gelişmesinden dolayı yatırımcının marjının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda pozisyonun likidasyona uğrayacağı tahmini fiyat seviyesini gösterir:

20est liq price.png

TAHMİNİ likidasyon fiyatının, bir pozisyonda kalan kullanılabilir marja göre hesaplanmış tahmini bir değer olduğu unutulmamalıdır. Bu, bir pozisyonun tahmini likidasyon fiyatının değişebileceği anlamına gelir. Bu, aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

 • Bir pozisyonun yeni bir fonlama periyoduna taşınmasından dolayı alınan finansman ücreti
 • Bir pozisyona marj eklemek/bir pozisyondan marj eksiltmek (Kaldıraç Azaltma bölümüne bakınız)
 • Piyasada yaşanan aşırı volatilite esnasında Çarpan’da değişim (Anti-likidasyon koruması: Çarpan bölümüne bakınız)
01

Tahmini likidasyon fiyatı hesaplamaları

Bir pozisyon açılırken, pozisyon için bir Tahmini Likidasyon Fiyatı otomatik olarak belirlenir. Bu, pozisyonun likidasyona uğrayacağı tahmini fiyat seviyesini gösterir.

Bir pozisyon likidasyon noktasına ulaşırsa, pozisyon otomatik olarak kapatılır.

Tahmini likidasyon fiyatını hesaplamak için kullanılan genel formüller:

Liq Price (Long) = OpenPrice - (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice

Liq Price (Short) = OpenPrice + (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice

burada, OpenOrderCommission:

Maker Fee 0.1% LIMIT Taker Fee 0.2% MARKET

ve CloseOrderCommission: TakerFee 0.2%

Bu gibi hesaplamalarda, daha kolay anlaşılması için yatırım ücretlerinde küsüratlar yuvarlanır.

ÖRNEK likidasyon fiyatı hesaplamaları (Limit Emri için):

OpenOrderCommission = SizeBTC * MakerFee = 0.01 * 0.001 = 0.00001 BTC CloseOrderCommission = SizeBTC * TakerFee = 0.01 * 0.002 = 0.00002 BTC

UZUN işlemler için:

 • Liq Price (Long) = OpenPrice - (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice
 • Liq Price (Long) = 10000 - (0.0001 - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - 0.01 * 0) / (100 * 0.0001) * 10000 = 10000 - (0.0001 - 0,01 * 0,001 - 0,01 * 0,001 - 0.01 * 0) / 0.01 * 10000
 • Liq Price (Long) = 9930.0

KISA işlemler için:

 • Liq Price (Short) = OpenPrice + (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice
 • Liq Price (Short) = 10000 + (0.0001 - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - 0.01 * 0) / (100 * 0.0001) * 10000 = 10000 + (0.0001 - 0.01 * 0.001 - 0.01 * 0.002 - 0.01 * 0) / 0.01 * 10000
 • Liq Price (Short) = 10070.00

ÖRNEK likidasyon fiyatı hesaplamaları (Piyasa Emri için):

OpenOrderCommission = SizeBTC * TakerFee = 0.01 * 0.002 = 0.00002 BTC CloseOrderCommission = SizeBTC * TakerFee = 0.01 * 0.002 = 0.00002 BTC

UZUN pozisyonlar için:

 • Liq Price (Long) = OpenPrice - (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice
 • Liq Price (Long) = 10000 - (0.0001 — OpenOrderCommission — CloseOrderCommission — 0.01 * 0)/(100 * 0.0001) * 10000 = 10000 — (0.0001 - 0.00002001 - 0.00002001- 0.01 * 0) / 0.01 * 10000
 • Liq Price (Long) = 9940.00

KISA pozisyonlar için:

 • Liq Price (Short) = OpenPrice + (Margin - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - Funding) / SizeInBTC * OpenPrice ,
 • Liq Price (Short) = 10000 + (0.0001 - OpenOrderCommission - CloseOrderCommission - 0.01 * 0) / (100 * 0.0001) * 10000 = 10000 + (0.0001- 0.00002001 - 0.00002001- 0.01 * 0) / 0.01 * 10000
 • Liq Price (Short) = 10059.98
02

Likidasyona karşı koruma: Çarpan

Daha önce de belirtildiği gibi, tahmini likidasyon fiyatı, yatırım için ayrılmış marj, yatırım komisyonları ve diğer faktörler gibi birçok faktöre göre hesaplanmış tahmini bir değerdir.

Ancak, her varlığın fiyatı sürekli olarak değiştiğinden, bir varlığın fiyatı her değiştiğinde (piyasa katılımcıları tarafından piyasada her işlem yapılışında), ayrılmış olan marj da buna göre artıp azalacağından, likidasyon fiyatı da değişecektir. Bu da, yatırımcılara tahmini likidasyon fiyatı sunulmasını imkânsız hale getirebilir.

Bu sorunu çözmek için Margex, pozisyon açıldığında tahmini likidasyon fiyatını bir Çarpan değeri ile sabitleyen ve bununla ilgili her türlü gideri karşılayarak, yatırımcının kendi marjının piyasa değeri düşse bile yatırımcılara statik bir likidasyon seviyesi sunan benzersiz bir likidasyona karşı koruma sistemini kullanıma sunmaktadır.

Çarpan değeri, bir varlığın belirli bir zaman dilimi boyunca ortalama değeri olarak hesaplanır. Likidasyona karşı koruma sisteminin çalışma sistemine bir örnek:

1 BTC’nin $50,000 olduğunu varsayalım.

 • Yatırımcı x10 kaldıraç ile ve marj teminatı olarak BTC’yi kullanarak 1 BTC’lik Uzun (alım) pozisyonu açıyor

Bu pozisyon için, yatırımcı kendi parasından 0.1 BTC’yi Marj olarak ayırıyor. Pozisyon açıldığı zaman, 0.1 BTC $5,000 değerinde olduğundan bu, yatırımcının o anki likidasyon fiyatının $45,000 olduğu anlamına gelir.

 • Şimdi BTC’nin fiyatının $48,000 seviyesine düştüğünü varsayalım

Bu, pozisyon için ayrılan 0,1 BTC’lik marjın değerinin de $4,800’a düşmesi ve pozisyonun likidasyon fiyatının da $45,000’dan yaklaşık $45,200’a çıkması anlamına gelmektedir.

Margex’te likidasyon koruma sistemi bunun yerine, yatırımcının marj değerinin düşmesine rağmen, bu pozisyonun likidasyon fiyatını $45.000’de sabit tutar.

Bu, pozisyonun piyasadaki diğer büyük hareketlenmelerden etkilenmeyeceği ve piyasa geçici olarak pozisyonun aleyhine hareket ederse hızla likidasyona uğramayacağı anlamına gelir ve böylece yatırımcılara pozisyonlarını yönetirken daha fazla esneklik sağlar.

Diğer bir deyişle, yatırımcının marj değerindeki düşüş, likidasyon fiyatının pozisyonun aleyhine gelişmemesi için Margex’in kendi kaynaklarından karşılanır.

Aynı zamanda, piyasadaki büyük hareketlenmeler ve aşırı volatilite esnasında, Çarpan değerinin de buna göre değişebileceği unutulmamalıdır. Bu, aynı zamanda TAHMİNİ likidasyon fiyatının da sabit kalmak yerine, fiyata ve teminat para biriminin değerine göre değişmesine neden olacaktır.

Alternatif olarak, stablecoinler (BTC ve diğer kripto paraların aksine) piyasadaki yüksek volatiliteden genellikle fazla etkilenmezler ve piyasadaki yüksek volatilitenin olumsuz etkilerinden korunurken, Margex likidasyon koruma sisteminin tüm avantajlarından tam olarak yararlanmak için alternatif bir teminat seçeneği olarak kullanılabilirler.

03

Margex MP Shield Teknolojisi

Margex MP Shield Teknolojisi yatırımcıları belirli bir borsada (likidite sağlayıcısında) sınırlı bir süre için yapılan fiyat manipülasyonunun sonucu olarak oluşan doğal olmayan fiyat hareketlerinden/yükselişlerinden korur. Bu teknoloji, likidite sağlayıcıları tarafından gönderilen fiyat beslemelerinin doğruluğunu takip eder ve yanıltıcı sinyaller, blöf veya sahte hacim yaratan hayali işlemler gibi şüpheli yatırım faaliyetlerini dikkate almaz.

Margex MP Shield teknolojisi aracılığıyla yatırımcılar için ek koruma sağlayan en önemli mekanizmalarından birisi de Likidite Toplamadır.

Margex’te bir likidite sağlayıcıları havuzundan (şu an 12 tane) likidite topluyor ve likidite topladığımız likidite sunucuları (borsalar/platformlar) arasından en iyi fiyatları sunmak için bunlar arasında arbitraj yapıyoruz.

Bunun yanında, Margex MP Shield’a ek olarak, likidite toplama şu avantajları sunmamızı sağlıyor:

 • Piyasadaki en derin emir defterlerinden birisi
 • Düşük spreadler
 • Çok düşük veya sıfır kayma
 • Sıfıra yakın gecikmeyle işleme konulan emirler
 • Piyasadaki en düşük yatırım ücretlerinden biri.