Emir türleri

Margex aşağıdaki emir türlerini sunar:

 • Limit
 • Piyasa
 • Stop Piyasa
 • Koruma amaçlı Zararı Durdurma ve Kârı Alma emirleri
01

Piyasa emirleri

Piyasa emirleri hemen işleme alınan ve piyasa fiyatı (piyasada mevcut ilk fiyat) üzerinden anında işleme konan bir emir türüdür. Emir verme modülünde varsayılan emir türüdür.

Bu emir türü, önceliği piyasaya hemen giriş/çıkış yapmak olan yatırımcılar tarafından kullanılır. Piyasa emri verildiğinde, yatırımcıların aşağıdaki emir parametrelerini seçmesi gerekecektir:

31Market order.png

 • Emir büyüklüğü (seçilen kaldıraç da dikkate alınarak bütün emir büyüklüğü)
 • Kaldıraç

Piyasa emirlerinin (limit emirlerinin aksine) piyasadaki mevcut ilk fiyattan işleme konulduğu, dolayısıyla bu emirler emir defterindeki mevcut arz/talebe göre piyasadaki fiyat kaymalarından (beklenen fiyat ve emrin gerçekleştiği fiyat arasındaki fark) etkilenebileceği unutulmamalıdır.[

02

Limit emirleri

Limit emri, yatırımcının bir varlığı Almak veya Satmak istediği en yüksek/en düşük fiyatları (limit fiyatını) belirlediği gecikmeli bir emir türüdür.

Yatırımcılar genellikle bu emir türünü piyasaya daha iyi fiyattan girmek veya piyasadan daha iyi fiyattan çıkmak için kullanırlar. Limit emri verirken yatırımcıların aşağıdaki parametreleri belirlemesi gerekir:

32Limit order.png

 • Emir büyüklüğü (seçilen kaldıraç da dikkate alınarak bütün emir büyüklüğü)
 • Limit fiyatı (yatırımcının bir varlığı Almak veya Satmak istediği en yüksek/en düşük fiyat)
 • Kaldıraç

Limit emirlerinin (piyasa emirlerinin aksine) piyasa yatırımcı tarafından belirlenen limit fiyatına ulaşamayabileceğinden, emrin işleme konulacağını garanti etmeyeceği unutulmamalıdır.

Emir verildikten sonra, tüm aktif Limit emirleri işleme koyulana veya iptal edilene kadar Alım Satım sayfasının Aktif Emirler bölümünde görüntülenecektir.

Not: Limit fiyatı seçilirken:

 • Alım (uzun) Limit emirlerinde limit fiyatı mevcut fiyatın ALTINA verilmelidir
 • Kısa (satış) Limit emirlerinde limit fiyatı mevcut fiyatın ÜSTÜNE verilmelidir

Mevcut piyasa fiyatından daha kötü bir fiyattan almaya/satmaya çalıştığınızda, mevcut fiyat yatırımcının daha lehine olduğundan, emir anında piyasa emir olarak işleme konulacaktır.

03

Stop Piyasa emri

Stop Piyasa emri, bir varlığı belirli bir fiyata (stop fiyatına) ulaştığında Almak veya Satmak için verilmiş gecikmeli bir emirdir.

Limit emirlerine benzer olmakla birlikte, Stop Piyasa emir türü, gecikmeli emrin verileceği fiyatın seçilmesinde daha fazla esneklik sunar. Bir varlığın fiyatı stop fiyatına ulaştığında, Stop Piyasa emri piyasa emri olarak işleme konulacak ve piyasadaki mevcut ilk fiyattan gerçekleştirilecektir.

Yatırımcılar bu emir türünü, başta piyasanın düğmesini/yükselmesini beklemek ve burada manüel olarak emir vermek zorunda kalmadan belirli bir giriş fiyatından piyasaya otomatik olarak girmek olmak üzere birçok farklı yatırım stratejisinde veya aktif yatırımlarda zararı en aza indirmek amacıyla bir risk yönetimi stratejisi olarak kullanmaktadır.

Stop Piyasa emri verirken yatırımcıların aşağıdaki parametreleri belirlemesi gerekir:

33Stop market order.png

 • Emir büyüklüğü (seçilen kaldıraç da dikkate alınarak bütün emir büyüklüğü)
 • Stop fiyatı (emrin piyasada işleme konulacağı fiyat seviyesi)
 • Kaldıraç

Emir verildikten sonra, tüm aktif ve gerçekleşmemiş Stop Piyasa emirleri işleme koyulana veya iptal edilene kadar Alım Satım sayfasının Aktif Emirler bölümünde görüntülenecektir.

04

Koruma amaçlı Zararı Durdurma ve Kârı Alma emirleri

Zararı Durdurma (Z/D) ve Kârı Alma (K/A) açık pozisyonlara eklenerek yatırımcıların riski minimize etmesine veya varlığın fiyatı Z/D veya K/A fiyatına ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatarak kârı realize etmesine yardımcı olan koruma amaçlı emirlerdir.

Zararı Durdurma (Z/D) emirleri varlığın fiyatı belirlenen Zararı Durdurma fiyatına ulaştığında pozisyonu piyasa fiyatından otomatik olarak kapatarak potansiyel zararı sınırlandırmak ve likidasyon riskini en aza indirmek için kullanılır.

Kârı Alma (K/A) emirleri varlığın fiyatı Kârı Alma fiyatına ulaştığında pozisyonu otomatik olarak kapatarak kârı realize etmek için kullanılır.

Yatırım yaparken ek bir risk yönetim aracı olarak, yatırımcıların likidasyon riskini ve potansiyel zararlarını en aza indirmesine ve fiyat istenen seviyeye geldiğinde kârı otomatik olarak realize etmesine olanak sağlayan bu emir türlerini kullanmanız kesinlikle tavsiye edilir.