Sermaye getiri oranı (ROE) ve hesaplaması

Sermaye Getiri Oranı veya ROE (ROI) bir açık pozisyonun NET performansını yansıtan bir göstergedir. Pozitif ROE değeri pozisyonun o anda kârda olduğunu, negatif ROE ise pozisyonun o anda zararda olduğunu gösterir. Hesaplama yapılırken yatırım yapılan varlığın fiyat hareketinin yanında, yatırım ücretleri ve finansman da dikkate alınır:

21ROE.png

ROE aşağıdaki formül kullanılarak, yatırımcının pozisyon için ayrılmış Marjına göre hesaplanır:

ROE%= (Gerçekleşmemiş KvZ + Gerçekleşmiş KvZ - EmirKapatmaKomisyonu) / Marj

Örneğin, bir yatırımcı bir pozisyon için Marj olarak $100 kullandıysa, +20% ’lik bir ROE değeri, pozisyonun $20 kârda olduğu anlamına gelir.

Başlangıçta bir pozisyon açarken, ROE% göstergesi negatif bir değer gösterecektir. Bunun nedeni, pozisyon için tahakkuk eden açılış ve kapanış ticaret ücretlerini dikkate alan ve böylece ticaretin mevcut durumunu daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlayan ROE% göstergesidir.