Search post, tags and authors
Bitcoin ve Kriptoda Hacim Nedir?
Trading

Bitcoin ve Kriptoda Hacim Nedir?

By Oreld Hadilberg
Reviewed by Tony Spilotro

İçindekiler

Tüm kripto para yatırımcıları için kriptoda hacim nedir ve bitcoin yatırım hacmi konularının kavranılması çok önemlidir. İşte kripto para yatırım hacmi hakkında bilmeniz gerekenler.

Kriptoda Hacim Nedir ve Bitcoin Yatırım Hacmi

Yatırım hacmi adı da verilen hacim, bir piyasada belirli bir zaman dilimi içerisinde işlem yapılan token, sözleşme veya diğer birimlerin toplamıdır. Kripto para ticareti söz konusu olduğunda hacim genellikle piyasada saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak işlem gören toplam dijital varlık sayısına işaret eder

Bir kripto para borsasında yapılan işlemler, piyasada yatırımcıların aktivitesinin bir sonucudur. İşlemler iki taraf arasında gerçekleştirilir - alıcı ve satıcı. Piyasada bir yatırım gerçekleştirildiğinde, işlem borsa tarafından kaydedilir ve bunun üzerinden hacim hesaplanır.

Hacim, kripto para yatırımcıları ve alım satım yapan kişiler için önemli bir veridir. Hacimleri analiz etmek yatırımcıya kripto fiyatlarının hareketi hakkında bir fikir verir. Hacim değişkendir - yüksek hacme sahip bir paranın hacmi bir anda düşebilir veya bunun tam tersi de gerçekleşebilir.

Bu makale “kriptoda hacim nedir” sorusunu yanıtlamakta ve kripto para piyasalarında hacmin nasıl işlediğini, hacmin nasıl yorumlanması gerektiğini ve hacim analizi yaparken bazı içgörüler elde etmenize yardımcı olacak temel hacim göstergelerini açıklayacaktır.

Coinde hacim nedir ve neden önemlidir?

Hacim, kripto para yatırımcılarına trendleri anlamalarına ve piyasa duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olacak değerli bilgiler sunan önemli bir göstergedir.

Kripto para yatırımcıları, piyasadaki trendin gücünü daha iyi anlamak için kripto para piyasasının hacmine bakmaktadır. Hacmin başarılı ve isabetli bir şekilde yorumlanması, yatırımcılara kripto fiyatlarının ardındaki itici faktörler hakkında bilgi sağlar ve bazı durumlarda, yatırımcılara alım veya satış kararı almalarına yarar.

Hacim, nicel olmasından dolayı önemlidir - fiyatlardaki dalgalanmaların aksine, hacim piyasaya gösterilen ilginin daha açık ve somut bir göstergesidir. Herhangi bir stratejiyi uygulamaya koymak için teknik analizden yararlanan deneyimli kripto para yatırımcıları genellikle piyasa analizine hacim analizini de eklerler.

Hacim, piyasanın belirsizliği ile yakından ilişkilidir. Kripto piyasa fiyatlarının hareketleri spekülatörler, kripto para madencileri, yatırımcılar, mevsimsel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar gibi birçok farklı faktörden etkilenmektedir - bu yatırımcıların her birisi herhangi bir kıymet hakkında farklı tasarruflara sahiptir. Bu farklı türdeki yatırımcılar dijital varlık piyasalarının belirsizliğine katkıda bulunmaktadır.

Kripto para piyasaları doğal olarak belirsiz olmakla birlikte, yüksek yatırım hacmine ve fiyat istikrarına sahip varlıkların volatilitesi diğerlerinden daha düşüktür. Herhangi bir dijital varlık için bir zaman dilimindeki toplam yatırım hacmi yatırımcıya bir varlığın volatilitesinin ne kadar yüksek olacağıyla ilgili bir fikir verir. Hacim azlığı ilgi azlığına işaret edebilirken, yüksek hacim piyasada o varlığa olan yüksek ilgiyi gösterir.

Düşük likiditeye sahip dijital varlıklara yatırım yaparken hacim analizi önemlidir. Bir yatırımcı, yatırım yaptığı borsada önemli hacme ve likiditeye sahip olmayan bir varlığa yatırım yapmak isteyebilir. Yatırımcı düşük hacimli ve düşük likiditeye sahip bir piyasada büyük bir piyasa emri verirse, emir eşleştirme algoritması emri mevcut en iyi fiyattan işleme koyar ve emri bir sonraki en iyi fiyattan yerine getirir.

Piyasada emri yatırımcı tarafından beklenen fiyattan gerçekleştirmeye yetecek kadar likidite yoksa, emir tam olarak gerçekleşene kadar daha yüksek fiyatlardan işlem yapılır. Kayma adı verilen bu durum, yatırım stratejileri üzerinde önemli bir etki yapar.

Hacim, yatırımcılar tarafından piyasadaki ilgiyi ölçmek ve piyasa trendlerini tespit etmek için kullanılan kritik bir ölçümdür. 2018 yılında yayınlanan Coindesk anket verileri kripto yatırımcılarının %40’ının hacmi yatırım faaliyetlerinde dikkate aldıkları en önemli ölçümlerden birisi olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Kripto Hacim Hesaplaması Yapmak

Kripto hacim hesaplaması yapmak çok zor değildir - herhangi bir kripto paranın hacmini hesaplamak için, toplam hacmin hesaplanacağı bir zaman dilimi seçmek ve varlığın bu zaman diliminde kaç kere işlem gördüğünü ölçmek gerekir.

Son 24 saat içerisinde bir kripto para borsasında işlem gören toplam Bitcoin miktarı, örneğin, 10 milyar dolar olabilir. Bu durumda, bu borsada 24 saatlik veya günlük Bitcoin yatırım hacmi 10 milyar dolardır.

Teknik Analiz ve Coinde Hacim

Hacim, teknik analizde fiyat verilerinin yanında kullanılan temel öğelerden birisidir. Hacim analizi yatırımcılara bir piyasadaki fiyat hareketlerinin gücü ve yoğunluğu hakkında fikir verir ve bundan dolayı her türlü kapsamlı teknik analiz çalışmasının kritik öğelerinden birisidir.

Örneğin, destek ve direnç seviyesi analizi, hacim trendlerinin analizi ile birlikte yapıldığında çok daha büyük bir anlam ifade eder. Ortalama hacim kalıpları teknik analiz yapılarak belirlenen trendleri doğrulayabilir veya yatırımcıların sahte trendleri belirlemelerine yarar. Örneğin, bir varlık yukarı yönlü bir trenddeymiş gibi görünebilir ve bu yatırımcı tarafından hacim analizi yapılarak doğrulanabilir.

Hacim Göstergeleri

Grafik üzerinden hacmin hesaplanması için kullanılabilecek birtakım önemli göstergeler vardır. Hacim göstergeleri fiyat momentumu, satış baskısı veya aşırı alınmış veya aşırı satılmış piyasa koşulları hakkında fikir edinmek amacıyla kullanılabilir.

Lokal yüksek fiyat, trend çizgisi verileri ve piyasadaki aktiviteye etki edecek diğer faktörler gibi hacim verileri göstergelerle bir arada kullanmak yatırımcıların teknik analize dayalı yatırım stratejileri oluşturmalarına yarar..

Denge İşlem Hacmi Göstergesi (OBV)

Denge işlem hacmi göstergesi veya bilinen kısaltmasıyla OBV, en sık kullanılan hacim göstergelerinden birisidir. Denge işlem hacmi, fiyatla paralellik kurulabilecek hacim değişikliklerinin basit bir ölçümüdür. OBV aynı zamanda, fiyat hareketi herhangi bir gösterge tarafından doğrulanamadığında söz konusu olan ıraksamayı belirlemek için de kullanılabilir. Iraksama, trendde olası bir geri dönüşü gösterir.

OBV, günlük hacim esas alınarak hesaplanan oldukça basit bir ölçümdür. Denge işlem hacmi, yürüyen toplam hacim hesaplanarak yapılır; dolayısıyla birikimli toplamda tarihi hacim verisine dayalıdır. Denge işlem hacmi hesaplamasında üç kural söz konusudur:

  • Kripto piyasaları geleneksel piyasalar gibi “kapanmazlar” - OBV hesaplaması günlük olarak belirli bir zaman kullanılarak gerçekleştirilir. Bir varlığın fiyatı ilk ölçüm zamanı ve son ölçüm zamanında aynı kalırsa, OBV değişmez.
  • Bir varlığın fiyatı ilk ölçüm zamanındakinden yüksekse, OBV bir önceki zaman dilimiyle OBV’nin toplamı kadardır.
  • Bir varlığın fiyatı ilk ölçüm zamanındakinden düşükse, OBV bir önceki zaman diliminden OBV’nin çıkarılması kadardır.

Momentum Göstergesi

Hacim, piyasadaki momentumun önemli bir göstergesidir. Alım hacmindeki yükseliş, varlığın fiyatına da yansır - ancak, bunun bir trende dönüşmesi için hacmin korunması gerekir. Örneğin, fiyatı yükseliş gösteren bir varlığın hacminin düşmesi trendde olası bir geri dönüşe ve düşen momentuma işaret eder. Tersine, fiyatı düşen bir varlığın hacminin düşmesi de yönün değilme olasılığını gösterir.

Tepe Yapma ve Zayıflama

Hacim, piyasadaki momentumun belirlenmesi için yukarıdaki örnekte olduğu gibi hacim analizi yapılabilir. Hacimdeki yükselişler herhangi bir yöndeki momentum değişikliğini gösterir, ancak aynı zamanda piyasadaki momentumun sonuna da işaret edebilir - bu, zayıflama olarak adlandırılır.

Örneğin, hacimdeki önemli bir yükseliş en son işlem yapan yatırımcıların hareketin en tepe noktasında önemli miktarda alım yaptıklarını gösterir ve bu da potansiyel olarak satıcıları veya alıcıları zayıflatabilir.

Para Akışı Endeksi (MFI)

Para akışı endeksi, yatırımcılara bir piyasanın aşırı alınmış mı yoksa aşırı satılmış mı olduğu hakkında bir fikir vermek için hacim verilerinden yararlanır ve göreli güç endeksine (RSI) benzer bir veri sağlar.

Para akışı endeksi 0 ila 100 arasında değişir ve yüksek MFI değeri potansiyel fiyat yönü değişikliğini gösterir. Örneğin, 80 MFI değeri yüksek alım hacminden dolayı fiyatta bir geri dönüşün gerçekleşmesinin yakın olduğuna işaret ederken, 20 gibi bir MFI değeri yüksek satış hacmine sahip aşırı satılmış bir piyasayı gösterir.

MFI yatırımcılar tarafından potansiyel alım veya satım fırsatlarının tespit edilmesi için kullanılabilir.

Fiyat hacim Trendi

Fiyat hacim trendi veya VPT fiyat yönündeki potansiyel fiyat değişikliğini ve herhangi bir potansiyel değişikliğin gücünü tespit etmek için kullanılır. VPT dijital varlık fiyatı trendi ve hacmine, paranın fiyat hareketinin yukarı veya aşağı yönlü olmasına göre belirli bir yüzdelik değişiklik ekleyen veya çıkartan birikimli bir hacim çizgisi olarak işler.

Fiyat hacim trendi bir varlık için arz ve talep arasındaki dengeyi belirlemek için hacim verisini kullanır ve hem yüzdelik değişimi hem de hacim verisini kullanır. VPN içerisinde, varlık fiyat trendi bir varlığın göreli talep ve arzına işaret ederken, hacim verisi trendin ardındaki gücü gösterir.

Kriptoda Hacim Sahte Olabilir mi

Kripto para piyasalarında yüksek yatırım hacmi, bir borsanın büyük bir yatırımcı kitlesine sahip olduğunu ve borsanın güvenilir bir platform olduğunu gösterir. Bu nedenle, bazı dijital kıymet platformları “kendi kendine işlem” (wash trading) adı verilen bir uygulamayla “sahte” hacim yaratabilir.

Kendi kendine işlem, aynı anda hem alım hem de satış emri verilmesidir; bu durumda emir anında yerine getirilir. Bu uygulama dijital varlık fiyatlarının hareketlenmesine neden olmamakla birlikte, hacme katkıda bulunur. Kendi kendine yatırım yüksek hacimli bir piyasa görüntüsü verebilir, ancak teknik analizde hacim verilerini kullanan yatırımcılar için olumsuz etki yapabilir.

Dijital varlık piyasası istihbarat platformu Messari tarafından yayınlanan veriler dijital varlık piyasasındaki birçok kripto para borsasının hacmi yapay olarak artırmak için kendi kendine işlem ve diğer uygulamalara başvurduklarını gösteriyor.

Kendi kendine yatırım gibi uygulamalarla hacmi şişiren borsalar bunu yeni kullanıcıları kendine çekmek için yapıyor olabilirler. Kendi kendine yatırım, borsalarla çalışan üçüncü parti yatırımcılar, birbiriyle çakışan yatırımcılar veya otomatik yüksek frekanslı yatırım algoritmaları veya robotları gibi birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Yüksek frekanslı yatırım algoritmaları dijital varlık piyasası da sıklıkla kullanılmaktadır ve yapay olarak yükseltilmiş hacmin önemli bir bölümünü oluşturabilir.

SSS

Yüksek hacim kripto paralar için iyi bir şey midir?

Yüksek hacim, piyasada bir dijital varlığa yoğun bir ilgi gösterildiğine işaret eder. Bir varlığı alan veya satan yatırımcı sayısı ne kadar yüksekse, hacim de o kadar yüksek olur - hacimdeki yükselişler güçlü bir ayı veya güçlü bir boğa piyasa duyarlılığını gösterir.

Kripto para ticaretinde hacim önemli midir?

Hacmin kripto para yatırım stratejileri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Birçok yatırımcı hacim verisini çok sayıda teknik analiz göstergesi ve aracının temeli olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, kripto paralarda teknik analiz yapılırken hacim dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.

Kriptoda hacim nasıl kullanılır?

Kriptoda hacim, trendleri veya alım ve satış fırsatlarını tespit etmek için çok çeşitli teknik analiz göstergelerinde kullanılabilir. Sık kullanılan hacim göstergelerinden bazıları denge işlem hacmi, momentum göstergeleri, fiyat hacim trendi ve para akışı endeksidir.

Kripto hacmi neden bu kadar düşük?

Yüksek yatırım hacmi hem alıcı hem de satıcıların bulunmasını gerektirir. Dijital varlık piyasasında hacmin düşmesi alıcıların veya satıcıların azlığını gösterir.

Kripto hacminin düşük olması ne anlama gelir?

Kripto para piyasalarında düşük hacim ayı trendine veya varlığa gösterilen düşük ilgiye işaret edebilir.